Business is booming.

Важно за рибарите! Вижте къде ще бъде разрешено хвърлянето на въдици в областта?

Със своя заповед Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури  въвежда забрана за риболов по време на размножителния период. Забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби е от 15 април до 31 май в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина и от 1 май до 15 юни в рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

По време на забраната риболовът на територията на Благоевградска бласт ще бъде разрешен на следните места: баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник; водоем „Попарица”, с. Блатска, общ. Хаджидимово; водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич; първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог; яз. „Бели брег”, гр. Сандански.

Comments are closed.