Business is booming.

Кметът на Благоевград: Няма място за напрежение от въвеждането на райониране за първи клас

Кметът на Благоевград  Атанас Камбитов изпълни поетия ангажимент за среща с родители, по време на която бяха разяснени правилата, свързани с приема в първи клас през учебната ‎2018-2019 г. Кметът бе категоричен, че няма да допусне напрежение, но Законът не може да бъде нарушаван. Той поясни, че нововъведените правила не ограничават избора до едно училище, и всеки може да подаде заявления по своя преценка, а приемът се извършва по точкова система.

Кметът Камбитов заяви още, че Системата е съобразена изцяло с Наредба 10 на Министерство на образованието.

Бе коментирано още, че Община Благоевград ще продължи политиката в посока подобряване на материално-техническата база в учебните заведения. Родителите останаха доволни от намерението на Камбитов в дворовете и около училищата да бъде изградено видеонаблюдение, с цел превенция на нарушаване на реда.

Comments are closed.