Business is booming.

Опасност! МВР излезе със съвети при наводнения

Институциите са нащрек заради очакваното вдигане на нивото на реките страната.

Структурите на Министерството на вътрешните работи предприемат превантивни действия за създаване на нужната организация във връзка с хидрометеорологичната прогноза за периода 5-9 март, изготвена от НИМХ–БАН. Информирани са изпълнителната и местна власти, както и основните съставни части на Единната спасителна система за очакваната динамика в метеорологичната обстановка. При необходимост служители на вътрешните министерство и на местната власт ще осъществяват непрекъснато наблюдение на речните корита и водосбора на реките Места, Янтра, Тунджа, Марица и Струма. Създадена е допълнителна организация за събиране на свободния от дежурства състав на структурите на МВР, при нужда. В ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ превантивно е осигурена необходимата техника за действия при наводнения, съобщиха от МВР.

Съвети за действие при наводнение:

При възникване на наводнение незабавно сигнализирайте на тел. 112. Съобщете имената си, адреса и друга информация, свързана с бедствието. Ако не разполагате с телефон предупредете за опасността в общината или в кметството на най-близкото населено място, както и близки, съседи и колеги.

Ако се намирате у дома, незабавно изключете газта и електричеството и поставете на възможно най-високото място всички по-ценни предмети. Добре е, ако имате предварително приготвена „чанта за оцеляване”, която да съдържа вода, консервирана храна, фенерче, ножовка, съдийска свирка, лични документи общи и специфични лекарствени препарати. Ако не можете да излезете от сградата, за да защитите живота си е добре да се преместите на най-горните етажи или на покрива. За местонахождението си трябва да съобщите на тел. 112 или да известите близките и приятелите си. При невъзможност за евакуиране на животните, които отглеждате, е желателно да отворите вратите на помещенията, в които са затворени.

Ако водната стихия ви завари извън дома и се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно трябва да се отдалечите и да застанете на най-близкото възвишение. Експертите съветват да не се застава под/над мостове, подлези, надлези и други обекти. Не трябва да се правят опити за пресичане на бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ни. При предприемане на подобни действия е добре да сте подсигурени с помощно въже. Водата от наводнените водоизточници е негодна за консумация.

При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможно най-високото и безопасно място и да изчактме спадането на нивото на водата. Спасителите са категорични, че не бива да спирате на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

Comments are closed.