Business is booming.

Откривателката на първата История стана „Почетен професор“

На официална церемония откривателката на оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан проф. д-р Лилия Илиева беше удостоена от Югозападния университет със званието „Почетен професор“. То и се присъжда за откритието, което проф. Илиева прави в края на миналата година, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.

“Откритието на професор Илиева не е въпрос на късмет, а е резултат от цялостната и дейност, от енциклопедичната и  компетентност, която представя в най-добра светлина не само Филологическия факултет, но и Югозападния университет в България и чужбина“, каза в заключителната си реч проф. д-р Магдалена Панайотова, декан на Филологическия факултет, предаде БНР.

В края на 2017 година проф. Лилия Илиева за първи път представи целия ръкопис на първата История на България от Петър Богдан.

Намереният труд на Петър Богдна Бакшич с оригинално заглавие  „За древността на бащината земя и българските дела“, предизвика голям обществен интерес и се счита за на най-ранния ръкопис посветен на Историята на България, завършен 1667г.  и предхождащ с век „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски от 1762 г.

Проф. Лилия Илиева благодари с вълнение за оказаната и висока чест със званието „Почетен професор“ и подари на Югозападния университет лондонското издание на Неофитовия превод на Евангелието.

Comments are closed.