Business is booming.

Предупреждават за повишени нива на реките

Министерство на околната среда и водите – МОСВ предупреждава за повишени нива на реките. Следи се нивото на Дунав, което продължава да се покачва.

„Към този момент нивото на река Дунав съгласно сайта на Изпълнителната агенция за поддържане на плавателния път е 651 см, прогнозите са до петък то да стигне 711. Към момента няма опасност от преливане на територията на общината“, коментира пред БНТ Спасимир Димитров, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в община Русе.

Заради покачването на нивото на река Дунав във Видин е обявен първият етап от плана за защита от високи води, засилено е наблюдението и на дигите.

Заради високото ниво на река Средецка в Дебелт са в готовност за евакуация. Нивото на Тунджа до Елхово е над оранжевия праг и се повишава. В Русенско се изпускат два язовира, които може да повишат нивото на река Русенски Лом, но към момента опасност от преливане няма.

„В края на миналата година данните на Държавната агенция по метрология и технически надзор сочиха до 205 язовира с неизправности, а към момента говорим за 131 язовира. Техният брой намалява, тъй като някои от операторите вече са предприели действия и се преминава към решаване на проблемите. Общият брой на язовирите в страната е над 6000. Проверени са 5700. Проверките от началото на годината са 600. В момента, в по-тежко състояние, в което трябва да се предприемат мерки, има 131 язовира. Към момента няма постъпила информация за аварийни ситуации“, коментира пред БНР. зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Обстановката се следи. Някои от язовирите се изпускат контролирано. Създава се и държавно предприятие, което ще поеме стопанисването, управлението и поддръжката на язовирите, за които общините нямат средства. 4523 или около 80% от общия брой на язовирите са собственост на общините, някои от които нямат ресурси и възможности за поддръжката им, коментира Борисов.

Предвижда се докато новото дружество заработи, едно от търговските дружества под шапката на Министерството на икономиката да поеме по спешност необходимите ремонти, където се налага.

Comments are closed.