Business is booming.

Гласуване до дупка! Точката, която не мина на извънредната сесия на ОбС, отново на дневен ред

Точката, която не успя да мине на извънредната сесия на ОбС Благоевград се вкарва отново с идеята да се гласува. След убедителни аргументи на съветничката Гергана Янчева съветниците не дадоха съгласието си и не упълномощиха кмета на общината, Атанас Камбитов да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, насрочено за 21.02.2018 г. (сряда) от 11:00.

Тогава Гергана Янчева ясно се аргументира, че има големи несъответствия в Подробната инвестиционна програма и общата инвестиционна програма, касаещи община Благоевград. Съветникът Георги Васев пък призна, че не знае как да гласува тъй като не е запознат с документите.

Точката и тогава щеше да мине, но имаше доста отсъстващи от т.нар. мнозинство, които без значение каква е точката гласуват като машина, без да са чели материалите и за знаят за какво се отнася…По време на сесията си тръгнаха Албина Анева и Цвета Рангелова, отсъстваше Илко Стоянов и др.
И така предложението,залегнало като единствена точка в двевния ред не се прие с с 19 гласа „за“, 7 „против“ и 7 „въздържал се“.

Против предложението гласуваха Милан Богдански, Гергана Янчева, Владимир Елезов, Кирил Ваклинов, Валери Смиленов, Злата Ризова. С „въздържал се“ гласуваха Андон Тодоров,Цветозар Балабанов,Янка Шейтанска,Александър Стойков,Калоян Ханджийски,Сашо Милчев и Георги Васев.

Веднага след това съветниците от БСП излязоха с позиция за гласуването си.“Направихме и конкретно предложение – да дадем пълномощия на кмета за участие в Общото събрание, но по тези две точки да гласува с „въздържал се” като поставените въпроси се разрешат и ВиК оператора отстрани несъответствията по предложената инвестиционна програма.След като това логично и приемливо наше предложение беше отхвърлено от мнозинството, се подложи на гласуване и основното предложение, което също не получи нужната подкрепа“, коментираха социалистите.

Съветници шушукат,че в ОбС Благоевград се мери с двоен аршин и точката веднага се вкарва в дневен ред. Оказва се, че този месец, само за да мине точката, ще има три заседания.Тъй като предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К е насрочено за 21-ви февруари, ще се насрочи ново извънредна сесия около 16-и февруари. Ето защо преди време беше променен и правилникът да се вкарва отново точка в дневния ред без да са минали 6 месеца.

От друга страна има други точки, които не са минали, но те не се вкарват. Такава е точката ,свързана със Злата Ризова, където мнозинството от съветниците я отряза, защото тя гласува с опозицията.
За разлика, същите тези опозиционери, както ги наричат, гласуваха “за“минералната вода на Румен Калайджиев.

Мери ли се с двоен аршин в Общински съвет и от къде идват нещата преценете Вие…

Този път обаче се очакват всички под строй да гласуват. Уверени в мнозинството, проверени, задължени и ангажирани да гласуват, за да мине точката…А дали има разяснение и аргументи е друга тема!

Както е известно съветниците от ПП „Партия на Зелените“ твърдо са обявили, че ще гласуват против всички решения. Това ще се очаква и на следващата сесия. Аргументите им са, че техните предложения не се разглеждат на заседанията.

Comments are closed.