Business is booming.

Председателят на ОбС реши да направи пресконференция за първи път от пет години

За първи път от 2013 година председателят на ОбС Радослав Тасков даде пресконференция за предстоящата сесия,  насрочена за 26-и  януари.  Дневният ред  на  заседанието включва 21 точки, като ще започне с отчет на дейността на Общинския съвет през второто шестмесечие на 2017 година.

На сесията се предвижда да бъде приет проектобюджетът на общината, който е на стойност 67 299 512 лв.  „Силно се надявам, че бюджетът ще бъде приет“, подчерта Тасков. Той уточни, че две общински комисии не са приели бюджета, това са комисиите по здравеопазване и развитието на селските района.Това е станало в резултат на гласуване, което е проведено в самите комисии.

Според Радослав Тасков, последната заповед на кмета за таксите в детските градини  е изключително правилна и навременна. „ Това е дисциплинираща мярка за родителите , а не наказателна. Стряскащо е, когато 30% от децата не посещават градините. Нали разбирате, че трябват  пари за заплати, консумативи, храна, отопление и др“, каза той.

Председателят на ОбС  коментара и наболелия въпрос за исканата му оставка от „Партия на Зелените“. Според  Радослав Тасков, лидерът на „Партия на Зелените“ Андон Тодоров има апетити за председателското място, които не са секвали и затова е тази персонална атака. „Той няма подкрепа да бъде избран“, коментира Тасков и допълни, че върви по тънък лед.

„Месец януари беше натоварен с празници и го отдавам по скоро на това, че тези празници водят до известна превъзбуда в някои от колегите, защото искането е много несериозно, още повече то съдържа една огромна лъжа“, коментира Тасков и допълни, че той няма как да подмени решение на ОбС, защото всяко решение подлежи на гласуване.

Радослав Тасков ще предложи на председателски съвет да се реши дали да се гласува на сесия оставката на председателя на ОбС Благоевград.

Comments are closed.