Business is booming.

Потушиха „пожара“ пред Югозападното предприятие

Протестиращите пред сградата на ЮЗДП-Благоевград постигнаха споразумение с директора на предприятието инж. Дамян Дамянов

След като около 100 души излязоха на бунт рещу непрозрачността при електронните търгове за дървесина, представители бяха приети за среща с директора инж. Дамян Дамянов.

От срещата стана ясно, че Югозападното държавно предприятие спира временно електронните търгове за продажба на дървесина с цел усъвършенстване на онлайн платформата.

Към 1 март  след проведени тръжни сесии по електронен път са сключени договори за 20% от цялото количество предоставена дървесина, каза директорът на ЮЗДП – инж. Дамян Дамянов. Той представи писмо на други фирми от бранша, които изразяват подкрепа на електронните процедури за продажба на дървесина.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с подготвяните в момента промени в нормативната уредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Comments are closed.