Business is booming.

След 6 години в Благоевград ще има омбудсман, след предложение на група общински съветници

Община Благоевград стартира процедура по избор на омбудсман.

На базата на приетия от Общински съвет Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, комисия състави обявление с правила за допустимост на кандидатите и прие процедура по подбор на кандидатите, както и сроковете за изпълнението ѝ.

Кандидатите имат 15 дневен срок след датата на публикуване на обявлението-19.02.2018г., в който да подадат документите си. Те се приемат в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108.

След изтичане на 15-дневния срок Комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи, след което ще предложи на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

Преди време съветниците от ПП „Партия на Зелените“ внесоха няколоко предложения в едно то тях те настояват за избиране на омбудсман на Община Благоевград, какъвто  не не имало от почти пет години.

Comments are closed.