Business is booming.

Парите в обращение в България са нараснали с близо 11% през 2017 г.

В края на миналата година са циркулирали близо 453 млн. броя банкноти и над 2,289 млрд. разменни монети

Comments are closed.