Business is booming.

Започва пожароопасният сезон

Вече е обявен пожароопасният сезон в седемте области на територията на ЮЗДП Благоевград, каза директорът на предприятието инж. Дамян Дамянов, цитиран от БНР.Своевременно са изготвени годишните планове на Горските стопанства за опазване на горите от пожари, съгласувани са със службите на Противопожарна защита, започват и проверки на поделенията за цялостната им подготовка.

По думите на директора на ЮЗДП Центърът за оповестяване на пожари работи нормално, обединявайки видеонаблюдението на деветте противопожарни кули на територията на предприятието. Стремежът на ЮЗДП е да увеличи броя на наблюдателните кули, но предвид големината на инвестицията това едва ли ще се случи до края на тази година. Има готовност и за кандидатстване за средства от ЕС за доизграждане на системата за видеонаблюдение за превенция на пожарите.

Comments are closed.