Business is booming.

Омбудсманът Мая Манолова следи под лупа решението за таксите за детските градини в Благоевград. Изпрати писмо до…

Омбудсманът Мая Манолова ще гледа под лупа решенията, свързани с таксите за детските градини в Благоевград. Тя е поискала от кмета на Община Благоевград информация за направените промени да се плаща пълна такса от 40 лева в детските градини с препоръка за разглеждане на възможността таксите да бъдат намалени в дните, в които детето отсъства по семейни причини.

Намесата на Мая Манолова в проблемния казус идва след жалба на Георги Костадинов от Благоевград. Там той изразява разочарованието си от приетите от общинските съветници промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, а именно родителите на всяко дете посещаващо детска градина да заплащат пълна месечна такса, без значение дали е отсъствало няколко дни, като единствено срещу представяне на болничен лист на родителя таксата може да се намали.

В жалбата си Георги Костадинов пита омбудсмана дали има възможност, когато в детската градина са предупредени, че детето ще отсъства, да се приспада месечната такса. Мая Манолова му изпраща отговор.

„Бих желала да Ви информирам, че като омбудсман се застъпван в предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от българските държавни и общински органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
Разбирам вашето недоволство и Ви благодаря за доверието в институцията на омбудсмана . Като омбудсман за мен е важна защитата на най-добрия интерес на децата в образователния им път и постигане нужното качество на образованието като цяло, предвид социалната значимост на предоставянето услуга и в подкрепа на младите хора и техните деца“, пише в писмото на Мая Манолова в.

Тя е поискала от кмета на Община Благоевград информация за направените промени да се плаща пълна такса от 40 лева в детските градини с препоръка за разглеждане на възможността таксите да бъдат намалени в дните, в които детето отсъства по семейни причини.С отговора Манолова ще запознае и Георги Костадинов от Благоевград.

Както писа ИА Региона: родителят Георги Костадинов изказа недоволството си от заплащането на пълна такса от 40 лева в детската градина пред общинските съвтеници в Благоевград на сесията през януари.
Според него, с това решение градините ще се напълнят с болни деца:
„ Не е редно да се плаща пълна такса. Редно е да се заплащат дните, когато детето е присъствало… Според мен детските градини ще се напълнят с много болни деца, което не е хубаво нито за нас като родители, нито за община Благоевград“ , категоричен бе Георги Костадинов.

 

 

 

Comments are closed.